Mga Ugali, Katangian, at Pag-iisip na Dapat Mawala para Guminhawa ang Pamumuhay.

Maraming factors ang pagiging mahirap at sa madalas na pagkakataon nagiging pasa-pasa ito mula sa lolo hanggang sa kaapu-apohan ng magpamipamilya, Ika-nga sa mga mahirap na lugar, kadalasan ang mga ninuno nila kung titignan ay mahirap din mula pa ng una. Bakit gaanon? Dahil ba sa kawalan ng oportunidad? Edukasyon kaya? Kamalasan? o sumpa ng …

Continue reading Mga Ugali, Katangian, at Pag-iisip na Dapat Mawala para Guminhawa ang Pamumuhay.

Advertisements